HP LaserJet 1200 Printer series - Ekstra konfigurasjon- og administrasjonsverktøy

background image

Ekstra konfigurasjon- og administrasjonsverktøy

Resten av dette kapitlet inneholder informasjon om andre
nettverkskonfigurasjoner som du kan bruke for å kople HP
LaserJet 1200 eller 1220-produktet til et nettverk.