HP LaserJet 1200 Printer series - Forutsetninger

background image

Forutsetninger

Datamaskiner med TCP/IP-protokoll kan bruke den innebygde
web-serveren til å overvåke og konfigurere skriverne på
nettverket med en HP JetDirect-utskriftsserver. Bruk
installeringsprogrammet på skriverens CD-ROM til å ordne en
slik innstilling.

Før du kan bruke den innebygde web-serveren, må du
konfigurere en IP-adresse for HP JetDirect-utskriftsserver. Bruk
installasjonsprogrammet på skriverens CD-ROM til å konfigurere
IP-adressen.

background image

NO

Starte den innebygde web-serveren 49

Du kan også bruke BootP (Bootstrap Protocol) eller DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) til å automatisk
konfigurere IP-adressen over nettverket hver gang
utskriftsserveren er skrudd på.