HP LaserJet 1200 Printer series - Bruke den innebygde web-serveren

background image

Bruke den innebygde web-serveren

Hver HP JetDirect 175X-utskriftsserver har en innbygd
web-server som du har tilgang til gjennom en kompatibel
nettleser på et intranett. Den innebygde web-serveren gir tilgang
til konfigurasjoner og administrasjonssider for utskriftsserveren
og den tilkoplede skriveren. Nettverkssidene gir tilgang til
informasjon om status og konfigurasjon for HP JetDirect
175X-utskriftsserveren.

Du kan bruke den innebygde web-serveren til å utføre følgende
oppgaver:

Overvåke statusen til skriveren og utskriftsserveren

Foreta ekstra konfigurasjonsforandringer i utskriftsserveren
for å skreddersy den for nettverket

Lenke til HPs nettside

Skanne bilder over nettverket uten HP LaserJet
1220-programvare