HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurere BOOTP-serveren

background image

Konfigurere BOOTP-serveren

Merk

Hewlett-Packard anbefaler at BOOTP-serveren plasseres sammen
med subnett til skriverne den betjener. Rutere kan ikke sende
BOOTP-kringkastingspakker videre med mindre ruterne er ordentlig
konfigurert.

Merk

Hvis HP JetDirect-utskriftsserver ikke mottar IP-konfigurasjonene
innen to minutter, tildeles automatisk en standard IP-adresse:
192.0.0.192. Vi anbefaler at du ikke beholder denne adressen, men
forandrer den slik at den passer inn i ditt system for nettverksadresser.
Du kan imidlertid bruke denne adressen til å få tilgang til
utskriftsserveren først, og deretter forandre den til noe mer passende.
For å midlertidig bruke standard IP-adresse, kan du gi datamaskinen
en IP-adresse i samme subnett, eller etablere en IP-rute.

For at HP JetDirect-utskriftsserveren skal få konfigurasjonsdata
over nettverket, må du gi BOOTP-serverne rette
konfigurasjonsfiler. Utskriftsserveren bruker BOOTP til å få
oppføringer i

/etc/bootptab

-filen på en BOOTP-server.

Når du skrur på HP JetDirect-utskriftsserveren, sender den en
BOOTP-ordre som inneholder maskinvareadressen. En
BOOTP-serverdemon leter etter

/etc/bootptab

–filen for å

finne en matchende MAC-adresse, og hvis den finner noe,
sender den tilsvarende konfigurasjonsdata til HP
JetDirect-utskriftsserver som et BOOTP-svar.
Konfigurasjonsdataen i

/etc/bootptab

–filen må skrives inn på

rett måte. Se

Bootptab-filoppføringer

hvis du vil ha en beskrivelse

av oppføringene.

OBS!

Community-navn (passord) for skriveren er ikke sikre. Hvis du
spesifiserer et community-navn for skriveren, må du velge et navn som
er forskjellig fra passordene som brukes for andre system på nettverket.

background image

52 Kapittel 3 Bli kjent med utskriftsserveren

NO