HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab-filoppføringer

background image

Bootptab-filoppføringer

Her er eksempler på

/etc/bootptab

filoppføringer for

HP JetDirect-uskriftsserver:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Legg merke til at konfigurasjonsdataene inneholder tagger som
identifiserer forskjellige HP JetDirect-parametre og dere
innstillinger. Følgende tabell beskriver disse taggene.

Tagg

Beskrivelse

nodenavn

Navnet på den ytre enheten. Dette er et innføringspunkt til en liste over
parametre for spesifikke ytre enheter. Dette må være den første taggen i en
innføring. (I eksemplet er det

picasso

som er

nodenavnet

.)

hn

Tagg for vertsnavn.. Denne taggen tar ingen verdi, men den får
BOOTP-daemon til å laste ned vertsnavnet til HP JetDirect-utskriftsserveren.
Vertsnavnet er trykt på konfigurasjonssiden til HP JetDirect, eller et
nettverksprogram sender vertsnavnet tilbake etter ordre fra SNMP sysName.

ht

Tagg for maskinvare. I HP JetDirect-utskriftsserveren må denne taggen
settes til

ether

(for Ethernet) eller

token

(for Token Ring). Taggen må

komme før

ha

-taggen.

vm

Tagg for BOOTP-rapportformat (påkrevd). Sett taggen som

rfc1048

.

ha

Tagg for maskinvareadresse. Maskinvarens (MAC) adresse er
HP JetDirect-utskriftsserverens lenkenivå eller stasjonsadresse. Du finner
denne adressen på HP JetDirects konfigurasjonsside som
Maskinvareadresse (Hardware Address). På HP JetDirects eksterne
utskriftsservere, skrives også denne adressen ut på en etikett som festes på
utskriftsserveren.

background image

NO

Bruke BOOTP 53

Bruk følgende konvensjoner for bootptab-filoppføringer:

Kolon (:) indikerer slutten på et felt.

Omvendt skråstrek (\) indikerer at innføringen fortsetter på
neste linje.

Det er ikke tillatt med mellomrom mellom tegn på en linje.

Navn, som vertsnavn, må begynne med en bokstav, og kan
kun inneholde bokstaver, tall, punktum (kun domenenavn),
eller bindestreker.

Det er ikke tillatt med understrek (_).

Se i systemdokumentasjonen eller den elektroniske hjelpen hvis
du trenger mer informasjon.

ip

Tagg for IP-adresse (påkrevd). Dette er HP JetDirect-utskriftsserverens
IP-adresse.

gw

Tagg for IP-adressen til porten. Dette er IP-adressen til standardporten
(ruter) som HP JetDirect-utskriftsserveren bruker for å kommunisere med
andre subnett.

sm

Tagg for subnet-maske HP JetDirect-utskriftsserveren bruker
subent-masken til å identifisere den delen av en IP-adresse som spesifiserer
nettverkets og subnettverkets nummer, samt vertsadressen.

lg

Tagg for syslog-serverens IP-adresse. Dette er adressen til serveren der HP
JetDirect-utskriftsserveren sender syslog-meldinger.

T144

En leverandør-spesifikk tagg som spesifiserer banenavnet til
TFTP-konfigurasjonsfilen. Du kan forkorte lange banenavn. Banenavnet må
ha anførselstegn (for eksempel ”banenavn”). Se

Bruke DHCP

hvis du vil vite

mer om filformater.

Merk

Med vanlig BOOTP-valg 18 (utvidet filbane) kan du også la en vanlig tagg
(

ef

) spesifisere banenavnet til TFTP-konfigurasjonsfilen.

T150

Tagg for TFTP-serverens IP-adresse.

T151

Tagg kun for BOOTP. Du må spesifisere

BOOTP-ONLY

for å forhindre at

andre dynamiske konfigurasjonsmetoder, som DHCP, skal brukes.

Tagg

Beskrivelse

background image

54 Kapittel 3 Bli kjent med utskriftsserveren

NO