HP LaserJet 1200 Printer series - Bruke BOOTP

background image

Bruke BOOTP

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer
utskriftsserveren ved hjelp av Bootstrap Protocol
(BOOTP)-tjenester på servere i visse operativsystemer. Du
bruker BOOTP til å laste ned nettverkskonfigurasjonsdata fra en
server til HP JetDirect-utskriftsserver via nettverket.

Merk

I serversystem i Windows NT og 2000 kan du bruke Microsoft
DHCP-verktøy til å stille inn HP JetDirect-konfigurasjoner via BOOTP.
Se

Bruke DHCP

hvis du vil vite mer.