HP LaserJet 1200 Printer series - Legge originaler i kopimaskinen/skanneren

background image

Legge originaler i kopimaskinen/skanneren

Legge originaler i kopimaskinen/skanneren

1

Legg i originalene slik at siden som skal skannes, vender
oppover. Hvis du bruker rett papirbane, må visittkort legges i
med langsiden fremover. Se

Forholdsregler for å kopiere og

skanne

hvis du vil vite mer.

2

Juster utskriftsmaterialeskinnene.

3

Trykk på Skanne–knappen på skanneren og trykk på
Kopiere–knappen for Hurtigkopi.

Merk

Når du legger til nye originaler, må du alltid fjerne originalen som ligger
i papirskuffen og ordne bunken.

OBS!

Små originaler forårsaker fastkjørt papir hvis de ikke legges i på rett
måte.

Merk

Hvis du redigerer en tekst (OCR), må du legge i originalen slik at
teksten er horisontal og opp-ned. Se

Redigere tekst (Optical Character

Recognition)

hvis du vil vite mer.

background image

NO

Bli kjent med programvaren 35