HP LaserJet 1200 Printer series - Papirskuff for utskriftsmateriale, skinner og utskuff

background image

Papirskuff for utskriftsmateriale, skinner
og utskuff

Papirskuffen for utskriftsmateriale (1) er foran på toppen av
skanneren. Mediaskinnene (2), som er på papirskuffen for
utskriftsmateriale, sørger for at utskriftsmaterialet legges inn i
skanneren på rett måte, og forhindrer forskyving (skjeve bilder).
Utskuffen (3) er under papirskuffen for utskriftsmateriale.

OBS!

Hvis utskriftsmaterialet ikke legges i rett, kan det kjøre seg fast, og
originalen som du skanner eller kopierer, kan bli ødelagt. Se

Legge

originaler i kopimaskinen/skanneren

hvis du vil vite mer.