HP LaserJet 1200 Printer series - Deksel for kopimaskin/skanner

background image

Deksel for kopimaskin/skanner

Dekslet for kopimaskinen/skanneren er på toppen av
kopimaskinen/skanneren. Du må åpne dekslet for å fjerne
fastkjørt papir eller rengjøre kopimaskinen/skanneren. For utløse
låsen og åpne dekslet, må du trykke på knappen som er på
høyre side, og forsiktig ta tak i dekslet og rotere det til det åpner.
For å lukke dekslet, må du rotere dekslet til det klikker.

1

2

3

background image

32 Kapittel 2 Bli kjent med kopimaskinen/skanneren

NO