HP LaserJet 1200 Printer series - Identifisere kopimaskinens/skannerens komponenter

background image

Identifisere kopimaskinens/skannerens
komponenter

Merk

Se

Fjerne kopimaskinen/skanneren

hvis du vil ha mer informasjon om

å ta kopimaskinen/skanneren av skriveren.

1. Skuffeskinner for

utskriftsmateriale

2. Deksel for kopimaskin/skanner
3. Deksel for rett bane for

utskriftsmateriale

4. Dekselutløserknapp
5. Utvidelse for langt

utskriftsmateriale

6. Utskuff
7. Kontrollpanel på

kopimaskin/skanner

8. Papirskuff for utskriftsmateriale

1

2

3

4

5

7

8

6

background image

30 Kapittel 2 Bli kjent med kopimaskinen/skanneren

NO