HP LaserJet 1200 Printer series - Kopiere

background image

Kopiere

Du kan lage Hurtigkopier når du kopierere din mest brukte
original. Du kan bruker programvaren til HP LaserJet-
kopimaskinen til å skreddersy og lage flere kopier.

Enkelt og lettvint (Hurtigkopi)

• Legg i originalen og trykk på én enkelt knapp

Kraftig kopiprogramvare (Kopiering Pluss)

• Lage flere kopier

• Sortere

• Redusere eller forstørre

• Justere kontrasten

• Stille inn kopikvalitet

• Lage fargekopier ved å sende dem til en fargeskriver

background image

NO

Identifisere kopimaskinens/skannerens komponenter 29