HP LaserJet 1200 Printer series - Innstillinger for hurtigkopiering

background image

Innstillinger for hurtigkopiering

Du kan bruke Hurtigkopi-funksjonen til å lage like og lettvinte
kopier, selv når datamaskinen er slått av. Når du har justert
innstillingene slik at de reflekterer de mest bruke originalene som
kopieres, behøver du ikke å forandre innstillingene igjen.