HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Kopiering (Kopiering Pluss)

background image

HP LaserJet Kopiering (Kopiering Pluss)

Du kan bruke HP LaserJet Kopiering når du trenger fullt utviklede
kopianlegg eller når originalen er forskjellig fra de vanligste
kopijobbene. Du kan også bruke Kopiering Pluss når du vil skrive
ut fargekopier eller skrive ut kopier på en annen skriver. Tenk på
HP LaserJet Kopiering som din personlige kopimaskin.

Se

Bruke HP LaserJet Kopiering

for mer informasjon om å få

tilgang til og bruke HP LaserJet Kopiering.