HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Dokumentbehandling (Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS)

background image

HP LaserJet Dokumentbehandling
(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4.0 og
Mac OS)

Merk

HP LaserJet Dokumentbehandling er ikke tilgjengelig med
Windows 95.

HP LaserJet Dokumentbehandling (Windows) og HP WorkPlace
(Macintosh) er et fullt utviklet skrivebordsprogram for å skanne
og kopiere med HP LaserJet 1220. Med HP LaserJet
Dokumentbehandling kan du utføre følgende oppgaver og mer:

Kopiere

Skanne bilder (eller få et bilde fra en enhet som følger
TWAIN-kravene)

Lagre og håndtere skannede bilder og alle dokumenter

Sende skannede bilder og dokumenter til faksen (du må
installere et faksprogram på datamaskinen)

Sende skannede bilder til e-post (du må installere et
e-postprogram på datamaskinen)

Bruke Optical Character Recognition (OCR) for å sende en
skannet tekst til et tekstbehandlingsprogram der du kan
redigere den.

Fremheve bildet

Legge til merknader

background image

NO

Bli kjent med programvaren 37

Merk

Du kan skrive ut (elektronisk) til HP LaserJet Dokumentbehandling fra
alle programmer. Du kan bruke denne egenskapen til å få tilgang til alle
funksjonene i HP LaserJet Dokumentbehandling fra dokumentene som
du lager i ditt favoritt DTP-program eller tekstbehandlingsprogram.
Dette sparer tid, fordi du ikke trenger å skrive ut og deretter skanne en
papirkopi. Den elektroniske hjelpen gir deg mer informasjon om HP
LaserJet Dokumentbehandling. Se

Tilgang til elektronisk hjelp

.

Få tilgang til HP LaserJet Dokumentbehandling
(Windows)

1

Klikk på Start i Windows-menyen.

2

Klikk på Programmer.

3

Klikk på HP LaserJet 1220 Series.

4

Velg HP LaserJet Dokumentbehandling.

Få tilgang til HP Workplace (Mac OS)

1

Vis skrivebordet.

2

Dobbeltklikk på symbolet for HP Workplace på skrivebordet.

background image

38 Kapittel 2 Bli kjent med kopimaskinen/skanneren

NO