HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Dirigent Verktøykasse (Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0)

background image

HP LaserJet Dirigent Verktøykasse
(Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0)

Du kan bruke HP LaserJet Dirigent Verktøykasse til å utføre
følgende oppgaver:

Tilgang til den elektroniske brukerhåndboken

Tilgang til produkttur

Tilgang til elektronisk hjelp

Tilgang til HPs web-område for støtteinformasjon

Tilgang til HP LaserJet Dirigent Verktøykasse

1

Klikk på Verktøykasse i HP LaserJet Dirigent.

2

Klikk på en av lenkene for å få tilgang til gjeldende
hjelpekilde.

background image

NO

Bli kjent med programvaren 39