HP LaserJet 1200 Printer series - Generell informasjon om HPJetDirect

background image

Generell informasjon om HP JetDirect

Melding

Beskrivelse

Status

Utskriftsserverens gjeldende status:
I/U-kort klart: Utskriftsserveren har forbindelse med
nettverket og venter på data.
I/U-kort klargjøres: Utskriftsserveren klargjør
nettverksprotokollene. Les statuslinjen for hver enkelt protokoll
på konfigurasjonssiden hvis du vil vite mer.
I/U-kort ikke klart: Det har oppstått et problem med
utskriftsserveren eller konfigurasjonen.

Merk

Hvis utskriftsserveren ikke er klar, vises en feilkode og en
feilmelding. Se

Feilmeldinger

.

Modellnummer

Modellnummeret til HP JetDirect-utskriftsserveren (for
eksempel J6035A).

Maskinvareadresse

Utskriftsserverens 12-sifrede heksadesimale
maskinvareadresse (MAC-adresse) for nettverk som er
installert i skriveren eller enheten. Det er produsenten som
angir denne adressen.

Fastvareversjon

Fastvarerversjonsnummeret til utskriftsserveren som er
installert i skriveren. Formatet er X.NN.NN, hvor X er en
bokstav som avhenger av modellen av HP
JetDirect-utskriftsserver.

Utgangsvalg

LAN-utgangen på utskriftsserveren som er oppdaget:
Ingen: Utskriftsserveren er ikke koplet til nettverket.
RJ-45: Nettverksutgangen RJ-45 er tilkoplet.

Utgangskonfig

Konfigurasjonen på forbindelsen til RJ-45-LAN-utgangen på
utskriftsserveren.
10BASE-T HALF: 10 Mbps, halv dupleks
10BASE-T FULL: 10 Mbps, full dupleks
100TX HALF: 100 Mbps, halv dupleks
100TX FULL: 100 Mbps, full dupleks
Ukjent: Utskriftsserveren er i en klargjøringsfase.
Frakoplet: Nettverksforbindelse er ikke funnet. Kontroller
nettverkskablene.

background image

168 Kapittel 11 Feilsøke utskriftsserveren

NO

Auto-forhandling

Angir om IEEE 802.3u Auto-forhandling på
10/100TX-utgangen er aktivert (på) eller deaktivert (av):
På: Utskriftsserveren prøver automatisk å konfigurere seg på
nettverket i riktig hastighet (10 eller 100 Mbps) og modus
(halv eller full dupleks).

Produksjons-ID

Produksjons- og identifikasjonskode for HPs
kundestøttepersonell.

Produksjonsdato

Datoen da HP JetDirect-utskriftsserveren ble produsert.

SNMP hent cmty-navn

Angir om et SNMP cmty-navn er konfigurert på
utskriftsserveren. Et SNMP cmty-navn er et passord for
skrivetilgang til SNMP-kontrollfunksjoner (SNMP
SetRequests) på utskriftsserveren.
Ikke oppgitt: Et SNMP cmty-navn er ikke konfigurert.
Oppgitt: Et SNMP cmty-navn er konfigurert.

Utgang 1 *

Overskriften til avsnittet om USB-skriverklassedeskriptorene,
gitt av skriverprodusenten. Tallet og stjernen, 1 *, betyr at
konfigurasjonen og diagnosesidene skrives ut på skriveren
som er koplet til denne skriverens utgang 1. Se

Informasjon

om USB-utgangen

hvis du vil vite mer.

Melding

Beskrivelse

background image

NO

Forstå konfigurasjonssiden til utskriftsserveren 169