HP LaserJet 1200 Printer series - Ingen forhåndsvisning på skjermen

background image

Ingen forhåndsvisning på skjermen

Kjører du andre enheter på
datamaskinen?

Det kan være at HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan ikke kan
dele en USB-eller parallellutgang. Hvis du har et lydkort,
ekstern harddisk eller nettverkssvitsjeboks koplet til samme
utgang som HP LaserJet 1220, kan den andre enheten
forstyrre. For å kople til og bruke HP LaserJet 1220, må du
kople fra den andre enheten eller bruke to utganger på
datamaskinen. Det kan være at du må legge til et nytt
grensesnittkort. Hewlett-Packard anbefaler et ECP parallelt
grensesnittkort. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med
datamaskinen for mer informasjon om hvordan du installerer
ekstra parallelle grensesnittkort eller løser enhetskonflikter.

Løsning

Beskrivelse

Løsning

Beskrivelse

Holder du på å kopiere eller
skrive ut?

Vent til kopi- eller utskriftsjobben er fullført før du begynner å
skanne.

Er originalen lagt i på riktig
måte?

Sjekk at originalen er lagt i på riktig måte: den smale siden
først, toppen ned i skannerens papirskuff, og med siden som
skal skannes vendt oppover. Se

Legge originaler i

kopimaskinen/skanneren

hvis du vil vite mer.

Er skanneren koplet og låst
til skriveren på riktig måte?

Skanneren må være tilkoplet og kabelen festet. Se
Installasjonsveiledningen som fulgte med skanneren for
fremgangsmåte. Se

Fjerne kopimaskinen/skanneren

for

instruksjoner om hvordan du fjerner kopimaskinen/skanneren.

OBS!

Unngå eventuell skade. Trekk ut strømledningen til skriveren
før du sjekker koplingen til kopimaskinen/skanneren.

Har du valgt feil skriver?

Forsikre deg om at HP LaserJet 1200 er valgt som gjeldende
skriver når du skriver ut.

background image

NO

Finne løsningen 139