HP LaserJet 1200 Printer series - 10 Feilsøke kopimaskinen/ skanneren

background image

Feilsøke
kopimaskinen/
skanneren

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Finne løsningen

Forbedre kopi/skannekvalitet

Rengjøre kopimaskinen/skanneren

Fjerne fastkjørt papir i kopimaskin/skanner

Bytte ut skilleputen for kopimaskin/skanner

Fjerne kopimaskinen/skanneren

Lukke venstre sidepanel

background image

136 Kapittel 10 Feilsøke kopimaskinen/skanneren

NO