HP LaserJet 1200 Printer series - Skrive ut en konfigurasjonsside

background image

Skrive ut en konfigurasjonsside

Konfigurasjonssiden gir blant annet alle skriverens
konfigurasjonsinnstillinger, bekreftelse om at skanneren er
tilkoplet, en prøve på utskriftskvaliteten, samt informasjon om
skriverens sideantall. Du kan også bruke konfigurasjonssiden til
å bekrefte at skriveren skriver ut riktig.

For å skrive ut en konfigurasjonsside mens skriveren er i
klar-tilstand, trykker du på og slipper Start-knappen på
skriverens kontrollpanel.

background image

NO

27

2