HP LaserJet 1200 Printer series - Hovedpapirskuffen

background image

Hovedpapirskuffen

Hovedpapirskuffen kan ta opp til 250 75

g/m

2

-ark eller færre ark

med tykkere utskriftsmateriale (25 mm eller mindre stabel). Legg
i utskriftsmateriale slik at toppen er fremover, og siden det skal
trykkes på, vender oppover. For å forhindre fastkjørt papir og
forskjøvet utskrift, må du justere utskriftsmaterialeskinnene på
sidene og bak.