HP LaserJet 1200 Printer series - Skriverens papirskuffer

background image

Skriverens papirskuffer

Hovedpapirskuffen

Den lukkede hovedpapirskuffen, foran på skriveren, tar opp til
250 ark med 75

g/m

2

-papir, flere konvolutter eller annet

utskrifsmateriale.

Prioritetspapirskuffen

Du bør bruke prioritetspapirskuffen når du mater opp til 10 ark
med 75

g/m

2

-papir, eller når du skriver ut enkle konvolutter,

postkort, etiketter eller transparenter. Du kan også bruke
prioritetspapirskuffen til å skrive ut første siden på et annet
utskriftsmateriale enn resten av dokumentet.

Merk

Skriveren skriver automatisk ut fra prioritetspapirskuffen før den skriver
ut fra hovedpapirskuffen.

Se

Utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer om utskriftsmaterialer.

background image

NO

Identifisere skriverens komponenter 17