HP LaserJet 1200 Printer series - Skriverens kontrollpanel

background image

Skriverens kontrollpanel

Skriverens kontrollpanel består av to lamper og en opplyst
knapp. Disse lampene lager et mønster som identifiserer
skriverstatusen.

Start-knapp og lampe: For å skrive ut en konfigurasjonsside
eller fortsette å skrive ut i modus for manuell mating, kan du
trykke på og utløse Start-knappen

Klar-lampe: Indikerer at skriveren er klar til å skrive ut.

Obs!-lampe: Indikerer at papirskuffen for utskriftsmateriale
er tom, tonerdekslet er åpnet, tonerkassetten mangler, eller
andre feil.

Merk

Se

Skriverens lysmønstre

for å få en beskrivelse av lysmønstrene.

Klar

-lampe (grønt)

Obs!

-lampe (gul)

Start

-knapp og

lampe (grønn)

background image

16 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO