HP LaserJet 1200 Printer series - Forstå spenningsomforming

background image

Forstå spenningsomforming

På grunn av forskjellige spesifikasjoner, tilbyr ikke
Hewlett-Packard spenningsomforming og støtter heller ikke
spenningsomforming av de amerikanske HP LaserJet-skriverne
for bruk i andre land. Hvis du har planer om å bruke utstyret
utenfor USA, foreslår Hewlett-Packard at du kjøper produktet i
landet hvor du skal bruke det.

OBS!

Kontroller skriverens spenning før du setter i støpslet. Skrivere som
krever 110-127 volt, virker ikke i uttak med 220-240 volt.

background image

NO

Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp 23