HP LaserJet 1200 Printer series - Skriveregenskaper (driver)

background image

Skriveregenskaper (driver)

Skriveregenskaper kontrollerer skriveren. Du kan forandre
standardinnstillingene, som utskriftsmaterialets størrelse og type,
utskrift på begge sider (manuell tosidig utskrift), utskrift av flere
sider på ett ark (n-opp-utskrift), oppløsning og vannmerker. Slik
kan du få tilgang til skriverfunksjonene:

Gjennom programmet som du bruker til å skrive ut. Dette
forandrer bare innstillingene for det gjeldende programmet.

Gjennom operativsystemet Windows

®

. Dette forandrer

standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber.

Merk

Ettersom mange programvarer bruker forskjellige metoder for å få
tilgang til skriveregenskapene, beskriver følgende avsnitt de vanligste
metodene som brukes i Windows 9x, 2000, Millennium, NT

®

4.0 og

Mac OS.

Windows 9x, 2000, Millennium, og NT 4.0

Forandre innstillingene for det gjeldende programmet:
Når du er i programmet, klikker du på Fil, Skriv ut, og
Egenskaper. (Disse trinnene kan variere fra program til
program, men dette er den vanligste måten.)

Forandre standardinnstillingene for alle fremtidige
utskriftsjobber:
Klikk på Start-menyen i Windows,
Innstillinger, og Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet som
du vil velge, og klikk Egenskaper. (Mange av funksjonene i
Windows NT finnes også på menyen
Dokumentstandarder.)

background image

24 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO