HP LaserJet 1200 Printer series - Programvare for Macintosh-maskiner

background image

Programvare for Macintosh-maskiner

PS Printer Description Files (PPD-filer)

PPD-filer, sammen med LaserWriter 8-driveren, gir tilgang til
skriverens funksjoner og gjør at datamaskinen kan kommunisere
med skriveren. Et installasjonsprogram for PPD-filene ligger på
CD-en HP LaserJet 1200 Series.

Tilgang til skriverdriveren

1

Velg Velger i Apple-menyen.

2

Klikk på LaserWriter-symbolet.

3

Klikk på HP LaserJet 1200 Series-ikonet.

4

Klikk på Oppsett for å forandre skriverens innstillinger.

Merk

Hvis du bruker LaserWriter 8-skriverdriveren, mister du
skannerfunksjoner.

Verktøy for HP LaserJet

Verktøy for HP LaserJet styrer funksjonene som ikke er
tilgjengelige i driveren. De illustrerte skjermene gjør det lettere
enn noen gang å velge skriverfunksjoner fra Macintosh-
maskinen. Du kan bruke Verktøy for HP LaserJet til følgende:

Gi navn til skriveren, tilordne den en sone i nettverket, laste
ned filer og fonter, samt endre de fleste skriverinnstillingene.
Slå opp i hjelpen i Verktøy for HP LaserJet.

Hindre uautorisert tilgang ved å låse funksjoner i skriveren
fra datamaskinen.

background image

NO

Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp 25