HP LaserJet 1200 Printer series - Elektronisk hjelp for skriver

background image

Elektronisk hjelp for skriver

Elektronisk hjelp for skriveregenskaper

Den elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) omfatter
spesifikk informasjon om funksjonene til skriveregenskapene.
Denne elektroniske hjelpen leder deg gjennom prosessen for å
forandre skriverens standardinnstillinger.

For å få tilgang til skriveregenskapenes hjelpeprogram, må du
åpne skriveregenskaper og klikke Hjelp.

Elektronisk hjelp for Print

Copy

Scan

Elektronisk hjelp for HP LaserJet 1220 omfatter informasjon om
alle skrive-, kopi- og skanneprogrammene.

For å få tilgang til elektronisk hjelp for HP LaserJet 1220, kan du
bruke følgende metoder:

Programgruppe i Windows 9x og NT 4.0: Klikk Start,
Programmer, HP LaserJet 1220, og LaserJet 1220 Online
Help.

HP LaserJet Dirigent: Høyreklikk på verktøylinjen for
HP LaserJet Dirigent og velg deretter Hjelp fra
kontekstmenyen.

LaserJet Dokumentbehandling: Klikk Hjelp fra
hovedmenyen.

Mac OS: Aktiver ballonghjelp.

background image

26 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO