HP LaserJet 1200 Printer series Hjelp

background image

hp

LaserJet 1200

series-produkter

brukerhåndbok

background image
background image

HP LaserJet 1200 Series
Skriver og
Print•Copy•Scan-produkter

Brukerhåndbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Med enerett. Reproduksjon,
tilpasning eller oversettelse av
denne håndboken, uten skriftlig
tillatelse på forhånd fra
Hewlett-Packard Company, er
forbudt, med unntak av
tillatelser gitt under lover om
opphavsrett.

Brukeren av
Hewlett-Packard-skriveren som
omtales i denne
brukerhåndboken får følgende
rettigheter: a) Retten til å trykke
faste kopier av denne
brukerhåndboken til PRIVAT,
INTERN eller
FIRMARELATERT bruk,
dog uten tillatelse til å selge,
videreselge eller på annen
måte distribuere de faste
kopiene, og b) Retten til å
legge ut en elektronisk kopi av
denne brukerhåndboken på en
nettverksserver, forutsatt at
tilgangen til den elektroniske
kopien er begrenset til PRIVATE
eller INTERNE brukere av
Hewlett-Packard-skriveren
som omtales i denne
brukerhåndboken.

Publikasjonsnummer:
C7045-Online
Første utgave: april 2001

Garanti

Opplysningene i dette
dokumentet kan endres
uten varsel.

Hewlett-Packard gir ingen
form for garanti med hensyn
til disse opplysningene.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG DEN
STILLTIENDE GARANTIEN
OM SALGBARHET OG
ANVENDELIGHET FOR
SÆRSKILTE FORMÅL.

Hewlett-Packard skal ikke være
ansvarlig for direkte, indirekte,
tilfeldig, avledet eller annen
påstått skade i forbindelse med
fremskaffelsen eller bruken av
disse opplysningene.

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

og Adobe Photoshop

®

er

varemerker for Adobe Systems
Incorporated, som kan være
registrert i visse rettskretser.

Arial

®

, Monotype

®

og Times

New Roman

®

er registrerte

varemerker for Monotype
Corporation i USA.

CompuServe

er et varemerke

for CompuServe, Inc i USA.

Helvetica

, Palatino

,

Times

og Times Roman

er

varemerker for Linotype AG
og/eller dets datterselskaper i
USA og andre land.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

og MS-DOS

®

er registrerte

varemerker for Microsoft
Corporation i USA.

LaserWriter

®

er et

registrert varemerke for
Apple Computer, Inc.

TrueType

er et varemerke for

Apple Computer, Inc i USA.

E

NERGY

S

TAR

®

er et

registrert servicemerke for
miljøverndepartementet
EPA i USA.

Netscape er et varemerke for
Netscape Communications
Corporation i USA.

Unix

®

er et registrert varemerke

for The Open Group.

background image

NO