HP LaserJet 1200 Printer series - Index

background image

Index

A

Access List

toegangscontrole 185

Accessoires en bestellen

informatie 269
onderdeelnummers 269

Afbeelding

annotaties toevoegen 95
defecten

printer 128

verbeteringen 94

Afbeelding bijsnijden 94
Afbeelding ophalen 93
Afbeeldingen importeren 93
Afbeeldingen, defecten

Kopieereenheid/scanner

lege pagina’s 159
onduidelijke tekst 160
ongewenste lijnen 160
te licht of te donker 159
verkleind beeld 160
verticale witte strepen 159
zwarte vlekken of vegen 160

kopieereenheid/scanner

toner uitgesmeerd rond letters 161

Afdrukken

afdrukken op afdrukmateriaal

briefhoofd 70
enveloppen 68, 69
kaarten 71
transparanten 67

afdruktaak annuleren 82
folders 80
met EconoMode (toner besparen) 84
watermerken 78

Afdrukkwaliteit

instellingen 83
problemen oplossen 131

Afdrukmateriaal

briefhoofd, afdrukken 70
enveloppen, afdrukken 68, 69
kaarten, afdrukken 71
Kopieereenheid/scanner

ondersteunde formaten en soorten

34

printer

kiezen 20

specificaties 20, 34, 247
transparanten, afdrukken 67

Afdruktaken

dubbelzijdig afdrukken 75
dubbelzijdig afdrukken, kaarten 77
folders afdrukken 80
meerdere pagina’s per vel 79
N-op-een vel 79
watermerken afdrukken 78

Annuleren

afdruktaak 82
scantaak 95

AppleTalk

Naam 188
Netwerknummer 188
Nummer knooppunt 188
STATUS 188
TYPE 188
Zone 188

ARP DUBBEL IP-ADRES 190
AUTONEGOTIATION 179

B

BAD PACKETS RCVD 181
Bedieningspaneel

printer 15
scanner 32
vergrendelen 25

Bedieningspaneel kopieereenheid 40
Bedieningspaneel vergrendelen 25
berichten

Fouten 189

Berichten op scherm

printer 114

Beste kwaliteit

printerinstelling 83

BOOTP 183

configureren 53

BOOTP Server

identificeren 183

BOOTP/DHCP IN UITVOERING 193
BOOTP/RARP IN UITVOERING 193
BOOTP-server 53
Bootstrap protocol 52
Briefhoofd

afdrukken 70

Browsers, ondersteund 51

C

client-server 46

background image

280

DU

Community-naam

configuratiepagina 179

Compatibiliteit

LaserJet III 83

CONF.FOUT

BEST. ONVOLLEDIG 191
ONB. SLEUTELWOORD 191
ONGELDIGE PARAM. 192
ONTBR. PARAM. 192
REGEL TE LANG 191
TOEG.LIJST TE LANG 192
TRAP-LIJST TE LANG 192

CONFIG BY 183
CONFIG FILE 184
configuratiepagina, berichten

Foutberichten 189

Contrast

aanpassen 93, 94
contrastgevoelige originelen 93

contrastgevoelige originelen 93

D

DATE MANUFACTURED 179
Defecten in afbeelding

printer

golvende tekens 131
grijze achtergrond 129
kreukels of plooien 131
lichte of vage afdruk 128
losse toner 130
scheef afgedrukte pagina 131
steeds terugkerende verticale

defecten 130

tonerspatten 128
tonerveeg 129
verticale strepen 129
vervormde lettertekens 130
weggevallen plekken 128

DHCP 183

activeren of uitschakelen 62
gebruiken 56
UNIX-systemen 57
Windows-servers 57

DHCP NAK 193
DHCP-server

identificeren 183

DIMM

installatie 256
verwijderen 259

DNS-server 57, 184
Document-assistent

functies 37
openen 37

Documenthouder 34
Domeinnaam 184
Duplex 75

Duplex, kaarten 77
Dynamic Host Configuration Protocol 56

E

EconoMode 84
E-mail, scannen naar 88
Enveloppen

afdrukken 68, 69

F

FIRMWARE REVISION 178
Folders

afdrukken 80

Foutbericht

scanner/kopieereenheid

problemen oplossen 154

Foutberichten

printer

lichtjespatronen: 111
op scherm 114

foutberichten 189
FRAME TYPE 187
FRAMING

ERRORS RCVD 181

G

Garantie 264

tonercassette 266

gateway

bootptab-bestand 55

Geheugen

DIMM

beschikbaar 258
installatie 256
testen 258
verwijderen 259

Gescande afbeeldingen opslaan 92

Windows 9 x & NT 4.0 92

Gescande tekst bewerken (OCR) 90

H

Handinvoer 74
Handmatige duplex 75
Handmatige duplex, kaarten 77
hardwareadres

Bootptab-bestand 54
identificeren 178

Help, online 26

openen 43

HERCONFIG.NETWERK – HERSTART

190

HOST NAME 182
HP FIRST 207
HP JetDirect

Foutberichten 189

background image

DU

281

HP JetDirect 175X 46, 172

Apparatuur controleren 194
configuratiepagina 173

HP LaserJet Director

afsluiten 38

HP LaserJet Director afsluiten 38
HP LaserJet Fotocentrum, software

HP LaserJet Fotocentrum 42

HP LaserJet-hulpprogramma

voor Macintosh 25

I

I/O-kaart

STATUS 178

idle timeout

huidige instelling 185

ingebouwde webserver 50
Installatie

printer 11, 45
scanner 29

Instellingen

afdrukkwaliteit 83
printereigenschappen (driver) 24
Snelkopie, wijzigen 99

Invoeren

originelen voor Kopieereenheid/Scanner

36

IP

configuratie-informatie 183

IP-adres 182

Bootptab-bestand 55

IPX/SPX

Statusbericht 186

K

Kaarten

afdrukken 71

Klantenondersteuning 203
Kleur 277

richtlijnen 275

Kopieereenheid/scanner

onderdelen 31– 33
specificaties 228– 230, 238

Kopiëren

contrastgevoelige originelen 93
kopieertaak annnuleren 102
ontvangstbewijzen 93
Snelkopieën 98
voorzorgsmaatregelen 35

Kopiëren Plus 40

L

LAN-fout

CONTROLLER-CHIP 189
EXT.RONDKOPPELTEST 189
GEEN DRAAGGOLF 190
GEEN LINKBEAT 190
GEEN SQE 189
HERHALINGSFOUT 190
INT.RONDKOPPELTEST 189
ONDERLOOP 190
ONEINDIG UITSTEL 189
ONTVANGER UIT 189
OVERSPRAAKRUIS 189
ZENDER UIT 190

Laser Writer driver 25
LaserJet Werkset 40

functies 40
openen 40

LaserJet-Bureau-documentverwerker

functies 38
openen 38

LaserJet-hulpprogramma 25
Lichtjespatronen

printer 111

M

Macintosh

afdrukfouten 118
andere PPD kiezen 120
printerdrivers 25
problemen oplossen 116
software voor 25

Manufacturing ID (Fabricage-ID) 179
Meerdere pagina’s per vel

afdrukken 79

MISLUKT

DHCP-SERVERVERBINDING 193

Modelnummer 178
modi

scannen 87
viewer 87

N

netwerk

Foutberichten 189

Netwerkstatistieken 181
netwerkverbindingen

veranderingen in de instellingen in 41

NETWORK FRAME TYPE RCVD 187
NIET GENOEG BUFFERS 190
NODE NAME 186
N-op-een vel 79
Novell NetWare

Foutberichten 189

NOVRAM-FOUT 191

background image

282

DU

O

OCR-functie 90
Onderdelen

Kopieereenheid/scanner 31– 33
printer 14– 19

Ondersteunde webbrowsers 51
Ondersteuning 201

America Online 205
beschikbaarheid 198
cd HP Support Assistant 207
CompuServe 206
HP FIRST 207
online services 205
web 205

ONGELDIG

GATEWAY-ADRES 191
IP-ADRES 191
SERVER-ADRES 191
SUBNET-MASK 191
SYSLOG-ADRES 191
TRAP.BEST.-ADRES 191

ONGELDIG BOOTP-ANTWOORD 192
ONGELDIGE BOOTP-TAG-GROOTTE

192

Online Help

printer 26

Online Help, openen 43

P

PACKETS TRANSMITTED 181
Papier

kiezen 20, 247
laden

Kopieereenheid/scanner 36
printer 21

ondersteunde formaten en soorten

Kopieereenheid/scanner 34
printer 20

printer

problemen oplossen 123

specificaties

printer 248– 254

Papierstoring

printer

verhelpen 135

scanner

oplossen 164

Papierverwerking

printer

problemen oplossen 162

peer-to-peer 46
PORT CONFIG 178
PORT SELECT 178
POSTSCRIPT-MODUS NIET GESEL.

193

PPDs

andere kiezen 120
Macintosh 25

Primary Frame Type 186
Printer

bedieningspaneel 15
driver 24
drivers, Macintosh 25
eigenschappen (driver) 24
functies en voordelen 12
installatie 11, 45
lichtjespatronen: 111
naam wijzigen 120
onderdelen 14– 19
online Help 26
opties papieruitvoer 18
papier (afdrukmateriaal) laden 21
papierinvoeropties 16
papierstoring 135
specificaties 216– 218
standaardinstellingen 24
stroom

uitschakelen 23
voltage omzetten 23

Printer Page Description Files, zie PPDs
Printereigenschappen

afdrukkwaliteitinstellingen 83
folders afdrukken 80
handmatige duplex 75
meerdere pagina’s per vel 79
watermerken 78

printernaam wijzigen 120
printserver

Foutberichten 176
lichtjespatronen: 174
Problemen oplossen 172

Problemen oplossen

afdrukkwaliteit 131
Kopieereenheid/scanner

oplossing vinden 144

printer 109

defecten in afbeelding 128
foutberichten 114
lichtjespatronen: 111
oplossing vinden 110
papier 123
papierstoringen 135
papierverwerking 162

scannen/kopiëren, kwaliteit 158– 160
scanner

papierstoringen 164

scanner/kopieereenheid 143
transportrol 138, 140

background image

DU

283

problemen oplossen

configuratiepagina, foutberichten 189
Macintosh problemen met afdrukken

116

PS-problemen 121

Problemen voorkomen 158

R

RARP, gebruik 63
RARP-server

identificeren 183

Reinigen

papierbaan 134
printer 132– 134

Resolutie 276

richtlijnen 275

S

Scannen

contrastgevoelige originelen 93
methoden 87
ontvangstbewijzen 93
scantaken annuleren 95
voorzorgsmaatregelen 35

Scannen/kopiëren, kwaliteit

problemen oplossen 158– 160

Scanner

bedieningspaneel 32
installatie 29
papierinvoerlade 33
papierstoring 164

Scanner/kopieereenheid

verwijderen van printer 167

Scantaken

afbeelding scannen 93
annotaties toevoegen 95
gecande afbeeldingen opslaan 92
gescande afbeeldingen verbeteren 94
scannen naar e-mail 88
tekst bewerken (OCR) 90

Schoonmaken

Scanner 163

selecteren

andere PPD 120

Service

apparatuur 198
beschikbaarheid 198
informatieformulier 200
kantoren 209
leveranciers 207
overeenkomsten 207

Service en ondersteuning

beschikbaarheid 198
zie ook Ondersteuning 197

Service Location Protocol (SLP) 185

Snelkopie 40

instellingen 99
maken 98

Sneller afdrukken

printerinstelling 83

SNMP Set Cmty Name

configuratiepagina 179

Software

Bedieningspaneel kopieereenheid 40
Document-assistent 37
HP LaserJet-hulpprogramma voor

Macintosh 25

LaserJet Werkset 40
LaserJet-Bureau-documentverwerker

38

licentieovereenkomst 262
Macintosh 25
Macintosh printerdrivers 25
printereigenschappen (driver) 24
Snelkopie-instellingen 40

Specificaties

kopieereenheid/scanner 228– 230,

238

printer 216– 218

papier 248– 254

Standaardgateway

configuratiepagina 183
zie ook, gateway

Standaardinstellingen

afdrukkwaliteit 83
printereigenschappen (driver) 24
Snelkopie 99

Status

Algemeen 178
AppleTalk 188
IPX/SPX 186
TCP/IP 182

Storingen

printer 135
scanner 164

Stroom

printer

uitschakelen 23
voltage omzetten 23

subnetmasker 182

bootptab-bestandsparameter 55

syslog-server

Bootptab-bestandsparameter 55
identificeren 184

background image

284

DU

T

TCP/IP

Statusbericht 182

Tekstbewerkingsfunctie (OCR) 90
TFTP

Foutberichten 192
Server 53, 184

Toner

EconoMode (toner besparen) 84
herverdelen 106

Toner besparen

EconoMode 84

Tonercassette

omgaan met 103
recycling 105
toner besparen, EconoMode 105
wijzigen 107

TOTAL PACKETS RCVD 181
Transparanten

afdrukken 67

Transportrol

reinigen 140
wijzigen 138

U

UNICAST PACKETS RCVD 181
UNSENDABLE PACKETS 181

V

VERBREKING

VAN SERVER 193

Verkoop

kantoren 209

Verkoop- en servicekantoor 209
Verwijderen

kopieertaak 102

viewermodi, scanner 87
Voltage omzetten

printer 23

Voorzorgsmaatregelen

kopiëren 35
printer

papierstoringen 135

scannen 35
scanner

storingen 164

W

Wachtwoord 53
Watermerken 78
WEB JETADMIN URL 185
WINS-server 184

DHCP en 56

X

XMIT COLLISIONS 181
XMIT LATE COLLISIONS 181

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2002
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220