HP LaserJet 1200 Printer series - Richtlijnen voor resolutie en kleur

background image

Richtlijnen voor resolutie en kleur

Scan wordt gebruikt voor Aanbevolen instelling

voor resolutie

Aanbevolen instelling
voor kleur

Faxen

150 dpi

Zwart-wit

E-mailen

150 dpi

Zwart-wit als voor de
afbeelding geen gladde
overgangen zijn vereist

Grijsschaal als voor de
afbeelding gladde
overgangen zijn vereist

Kleur als het om een
kleurenafbeelding gaat

Tekst bewerken

300 dpi

Zwart-wit

Afdrukken (illustraties of tekst)

600 dpi voor tekst en
complexe illustraties

150 tot 300 dpi voor
eenvoudige illustraties en
foto’s

Zwart-wit voor tekst en
lijntekeningen

Grijsschaal voor
illustraties en foto’s in kleur
of grijstinten

Kleur als het om een
kleurenafbeelding gaat

Weergeven op het scherm

75 dpi

Zwart-wit voor tekst

Grijsschaal voor
illustraties en foto’s

Kleur als het om een
kleurenafbeelding gaat

background image

276 Bijlage H Resolutie en kleur van de scanner

DU