HP LaserJet 1200 Printer series - Overzicht

background image

Overzicht

Als u een gescande afbeelding afdrukt of een afbeelding kopieert
en de kwaliteit is minder dan u had verwacht, kan het zijn dat u in
de software bij de kopieereenheid/scanner een verkeerde
instelling hebt geselecteerd voor de resolutie of kleur. Resolutie
en kleur zijn als volgt van invloed op gescande en gekopieerde
afbeeldingen:

Helderheid van afbeelding

Structuur van overgangen (glad of ruw)

Scan- en kopieertijd

Bestandsgrootte

Resolutie wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch). Kleur en
grijsschaal worden uitgedrukt in het aantal mogelijke kleuren. U
kan de resolutie van de scanner instellen op maximaal 600 dpi. U
kan de kleur en grijsschaal instellen op 1-bit (zwart-wit) of 8-bits
(256 grijstinten) tot 24-bits (ware kleuren).

De tabel

Richtlijnen voor resolutie en kleur

geeft eenvoudige tips

voor het uitvoeren van scan- en kopieertaken. Zie ook

Resolutie

en

Kleur

voor meer informatie over deze onderwerpen.

Opmerking

Als u de resolutie en de kleur instelt op een hoge waarde, kunnen de
bestanden heel groot worden en veel ruimte innemen op de vaste schijf.
Bovendien kost het scannen en kopiëren veel meer tijd. Het is
belangrijk dat u bepaalt hoe u de gescande afbeelding gaat gebruiken.

background image

DU

Richtlijnen voor resolutie en kleur 275