HP LaserJet 1200 Printer series - DIMM verwijderen

background image

DIMM verwijderen

U verwijdert een DIMM als volgt:

VOORZICHTIG

Als u een DIMM-chip (geheugen)
vastpakt zonder geaard, antistatisch
materiaal te dragen, kan dit leiden tot
beschadiging van de DIMM-chip.

1

Zet de printer uit met de
Aan/uit-schakelaar (alleen voor
220V-modellen) en koppel het
netsnoer van de printer los.

2

Open het linkerpaneel door het
voorzichtig naar buiten te trekken.

3

Ontgrendel de nokvergrendelingen
door deze naar buiten te
drukken (A). Pak de DIMM-chip vast
aan de rand en trek de chip
voorzichtig recht uit de sleuf (B).

Opmerking

Bewaar de DIMM-chip in een
antistatische verpakking.

1

2

3

background image

260 Bijlage E Geheugen (DIMM)

DU

background image

DU

261

F