HP LaserJet 1200 Printer series - DIMM (geheugen) installeren

background image

DIMM (geheugen) installeren

Als u geheugen toevoegt (alleen RAM)
aan de HP LaserJet 1200, kan u meer
complexe afdruktaken uitvoeren.

U installeert een DIMM als volgt:

VOORZICHTIG

Als u een DIMM-chip (geheugen)
vastpakt zonder geaard, antistatisch
materiaal te dragen, kan dit leiden tot
beschadiging van de DIMM-chip.

1

Zet de printer uit met de
Aan/uit-schakelaar (alleen voor
220V-modellen) en koppel het
netsnoer van de printer los.

2

Open het linkerpaneel door het
voorzichtig naar buiten te trekken.

3

Haal de DIMM-chip uit de
antistatische verpakking. Pak
hiervoor de chip vast aan de
bovenrand.

Zie volgende pagina.

1

2

3

background image

DU

DIMM (geheugen) installeren 257

4

Plaats de DIMM-chip recht voor de
sleuf die zich aan de binnenzijde van
de I/O-klep bevindt. Zorg ervoor dat
de gouden contacten in de richting
van de printer wijzen en dat de
uitsparingen zich aan de boven- en
onderkant bevinden.

5

Druk de DIMM-chip voorzichtig in de
sleuf. De chip moet recht en volledig
in de sleuf worden geplaatst (A). De
nokvergrendelingen aan de boven-
en onderkant moeten naar binnen
draaien. Druk de grepen naar elkaar
toe (B). De nokvergrendelingen
klikken vast.

4

5

background image

258 Bijlage E Geheugen (DIMM)

DU