HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-voorschriften

background image

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met
de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse A,
conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen
zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen storing bij
installatie in een bedrijfsomgeving. Door deze apparatuur wordt
radiofrequentie-energie voortgebracht en verbruikt en kan dit
type energie uitgestraald worden. Als de apparatuur niet volgens
de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze
radiostoring veroorzaken. Bediening van deze apparatuur in een
huiselijke omgeving veroorzaakt waarschijnlijk storing. In dat
geval wordt de gebruiker geacht de storing op eigen kosten te
verhelpen.

Conform Deel 15.21 van de FCC-voorschriften kunnen
veranderingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet
uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, storingen
veroorzaken en de bevoegdheid die de FCC verstrekt om deze
apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

Opmerking

Als dit product wordt aangesloten op een product dat geclassificeerd
is als FCC Niveau B, is het geheel een samengesteld systeem op FCC
Niveau A zoals gedefinieerd in de FCC-voorschriften.

Meer informatie over storingen vindt u in het boekje Interference
Handbook
(1986), dat door de FCC is uitgegeven. U kan dit
boekje aanschaffen (artikelnummer 004-000-004505-7) bij de
Superintendent of Documents, US Government Printing Office,
Washington DC 20402.