HP LaserJet 1200 Printer series - Verklaring betreffende de veiligheid van delaser

background image

Verklaring betreffende de veiligheid van
de laser

Het CDHR (Center for Devices and Radiological Health) van de
Amerikaanse Food and Drug Administration heeft voorschriften
geïmplementeerd voor laserproducten die zijn vervaardigd na
1 augustus 1976. Naleving is verplicht voor producten die in de
Verenigde Staten op de markt worden gebracht. Deze printer is
geclassificeerd als een laserproduct uit "Klasse 1" in het kader
van de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse
DHHS (Department of Health and Human Services) conform de
Radiation Control for Health and Safety Act van 1968.

Aangezien straling die binnen deze printer wordt voortgebracht,
volledig binnen de beschermende behuizing en de externe
kappen blijft, kan u tijdens geen enkele fase van de normale
bediening worden blootgesteld aan de laserstraal.

WAARSCHUWING!

Gebruik van knoppen, instellingen, aanpassingen of procedures
die niet in deze handleiding worden beschreven, kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.