HP LaserJet 1200 Printer series - Conformiteitsverklaring

background image

Conformiteitsverklaring

volgens ISO/IEC Richtlijn 22 en EN45014

Naam fabrikant:

Hewlett-Packard Company

Adres fabrikant:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, VS

verklaart dat het product

Naam product:

HP LaserJet 1200 Series

Modelnummer:

C7046

Productopties:

Allemaal

voldoet aan de volgende productspecificaties:

Veiligheid:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 (Product met Klasse 1 Laser/LED)

Elektromagnetisch
e compatibiliteit
(EMC):

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B

1

EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B

2

/ ICES-002, Uitgave 2

AS / NZS 3548:1995

Aanvullende informatie:

Het product voldoet hierbij aan de eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEC en de Laagspanningsrichtlijn 73/
23/EEC en is overeenkomstig voorzien van de CE-aanduiding.

1) Het product werd getest in een normale configuratie met pc-systemen van Hewlett-Packard.

2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de
volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet
storingen die het ontvangt accepteren, inclusief storingen die ongewenste effecten hebben op de werking.
3) Het product werkt als een Klasse A product als het is aangesloten op LAN-kabels (Local Area Network)
en gebruikmaakt van printserveraccessoires.

Boise, Idaho VS

1 juli 2000

ALLEEN voor informatie over regelgeving

Australië:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europa:

De vestiging van HP in uw land of Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße
110, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Verenigde Staten:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Phone: 208-396-6000)

background image

234 Bijlage B Specificaties voor printer en kopieereenheid/scanner

DU