HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-voorschriften

background image

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met
de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse B,
conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen
zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke storing bij installatie in de huiselijke omgeving. Door
deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie voortgebracht en
verbruikt en kan dit type energie uitgestraald worden. Als de
apparatuur niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt
wordt, kan deze schadelijke radiostoring veroorzaken. Indien de
apparatuur volgens de instructies is geïnstalleerd, is er echter
geen garantie dat storing in een bepaalde situatie niet zal
optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt
voor radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door
de apparatuur uit en aan te zetten, kan u proberen het probleem
op een of meer van de volgende manieren op te lossen:

Verplaats de ontvangstantenne of wijs deze in een andere
richting.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het
ontvangstapparaat.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander
groep dan waarop het ontvangstapparaat is aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio- en tv-monteur.

Opmerking

Veranderingen of aanpassingen aan de printer die niet uitdrukkelijk
door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van
de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

Gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist om te voldoen
aan de beperkingen van Klasse B van Deel 15 van de
FCC-voorschriften.

background image

232 Bijlage B Specificaties voor printer en kopieereenheid/scanner

DU