HP LaserJet 1200 Printer series - Milieubescherming

background image

Milieubescherming

Hewlett-Packard Company spant zich in om op milieuvriendelijke
wijze kwalitatief hoogstaande producten te leveren. Dit product
beschikt over diverse functies waarmee u de invloed op het
milieu tot een minimum kan beperken.

Dit HP LaserJet product produceert

geen ozon

Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O

3

) voort.

Door het ontwerp zorgt dit HP LaserJet product
voor

Minder energieverbruik

Het energieverbruik loopt aanzienlijk terug in de PowerSave-
modus. Dit bespaart geld zonder de prestaties van dit product te
beïnvloeden. Dit product voldoet aan E

NERGY

S

TAR

, een

programma dat is opgezet om de ontwikkeling van
energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.

E

NERGY

S

TAR

is een in de VS gedeponeerd dienstmerk van de

Amerikaanse EPA. Als partner in het E

NERGY

S

TAR

-

programma

heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit product
voldoet aan de E

NERGY

S

TAR

-

richtlijnen voor efficiënt

energiebruik. Zie voor meer informatie
http://www.epa/gov/energystar/.

Minder tonerverbruik

In EconoMode gebruikt de printer aanzienlijk minder toner

,

waardoor de levensduur van de tonercassette kan worden
verlengd.

background image

DU

Milieuvriendelijk productiebeleid 223

Minder papiergebruik

Het product beschikt over functies voor het handmatig
dubbelzijdig afdrukken (handmatige duplex) en voor het n-op-een
vel afdrukken (meerdere pagina’s op één vel). Hierdoor kan het
papierverbruik en het daarmee gepaard gaande gebruik van
natuurlijke bronnen worden verminderd.

Minder kunststof onderdelen

Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram zijn in
overeenstemming met internationale normen voorzien van een
markering. Hierdoor kunnen deze onderdelen aan het einde van
de levensduur van het product gemakkelijk worden herkend en
gebruikt voor recycling.

Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet

In veel landen/regio's is het mogelijk de afdrukbenodigdheden
voor dit product (zoals de tonercassette, de drum en de fuser) na
gebruik in te leveren bij Hewlett-Packard. Dit gebeurt via het HP
Printing Supplies Environmental Program. Dit eenvoudige
inleveringsprogramma is gratis en in meer dan 25 landen/regio's
beschikbaar. In elke nieuwe verpakking met HP-tonercassettes
en -verbruiksartikelen vindt u meertalige instructies en informatie
over dit programma.

HP Printing Supplies Environmental Program

Since 1990 zijn in het kader van het HP LaserJet Toner Cartridge
Environmental Program meer dan 39 miljoen gebruikte
HP LaserJet tonercassettes ingezameld die anders wellicht op
ergens op een vuilnisbelt terecht zouden zijn gekomen. De
HP LaserJet tonercassettes gaan naar een inzamelpunt en
worden vervolgens in het groot naar onze recyclingpartners
vervoerd die de cassettes uit elkaar halen. De overgebleven
materialen worden gescheiden en omgezet in grondstoffen
waarvan in andere bedrijfstakken een groot aantal nuttige
producten wordt gemaakt.

Inleveren (Verenigde Staten)

Hewlett-Packard raadt u aan meerdere gebruikte tonercassettes
en gebruiksartikelen in één keer in te leveren. Dit is
milieuvriendelijker dan wanneer u ze per stuk retourneert.
Pak twee of meer tonercassettes samen in en gebruik het
voorgeadresseerde UPS-etiket dat u in het pakket vindt.
Postzegels zijn niet nodig. Bel voor meer informatie over
inlevering in de Verenigde Staten 1-800-340-2445 of ga naar de
website van HP LaserJet Supplies:

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

background image

222 Bijlage A Printerspecificaties

DU

Inleveren (buiten de Verenigde Staten)

Als u niet in de Verenigde Staten woont, kan u contact opnemen
met uw lokale HP-vestiging of naar de volgende website gaan
voor meer informatie over het HP Printing Supplies
Environmental Program in uw land/regio.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

.

Papier

Deze printer is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat
voldoet aan de richtlijnen die u vindt in de Guidelines for Paper
and Other Print Media
. Zie

Accessoires en bestelinformatie

voor

bestelinformatie. Dit product is geschikt voor het gebruik van
kringlooppapier overeenkomstig DIN 19 309.