HP LaserJet 1200 Printer series - Transportrol reinigen

background image

Transportrol reinigen

Voer de volgende instructies uit als u de
transportrol wilt reinigen in plaats van
vervangen:

Verwijder de transportrol zoals
beschreven in stap 1 tot en met 5 van

Transportrol vervangen

.

1

Bevochtig een pluisvrijedoek met
isopropylalcohol en wrijf de rol
schoon.

WAARSCHUWING!

Alcohol is ontvlambaar. Houd de alcohol
en de doek niet dicht bij een open vlam.
Wacht tot de alcohol helemaal is
opgedroogd, voordat u de printer
dichtdoet en het netsnoer aansluit.

2

Wrijf met een droge, pluisvrije doek
losgeweekt vuil van de transportrol.

3

Laat de transportrol helemaal
opdrogen, voordat u deze in de
printer terugplaatst (zie stap 6 tot en
met 9 van

Transportrol vervangen

).

1

2

3

background image

DU

Scheidingskussen vervangen 141