HP LaserJet 1200 Printer series - Afgedrukte pagina verschilt van pagina op scherm

background image

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op
scherm

Problemen met afgedrukte pagina

Probleem

Oplossing

Tekst bevat vreemde tekens, is
verkeerd of niet volledig
afgedrukt.

De parallelle kabel of USB-kabel zit mogelijk los of is defect.
Probeer het volgende:

Koppel de kabel los en sluit deze aan beide uiteinden
opnieuw aan.

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat deze
wordt afgedrukt.

Sluit de kabel en de printer zo mogelijk aan op een
andere computer en probeer een taak af te drukken,
waarvan u weet dat deze werkt.

Gebruik een nieuwe parallelle kabel of USB-kabel die
voldoet aan de IEEE -1284-norm. Zie

Accessoires en

bestelinformatie

.

Het is mogelijk dat er tijdens de installatie een verkeerde
printerdriver is geselecteerd. Zorg ervoor dat de
HP LaserJet 1200 is geselecteerd in de
printereigenschappen.

Er kan een probleem zijn met het softwareprogramma.
Probeer af te drukken vanuit een ander softwareprogramma.

background image

126 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU

Ontbrekende illustraties of
tekst, of blanco pagina’s

Zorg ervoor dat het bestand geen blanco pagina’s bevat.

De beveiligingsstrip zit mogelijk nog om de tonercassette.
Verwijder de tonercassette en trek de sluitingstape uit de
cassette. Installeer de tonercassette opnieuw. Zie

Tonercassette verwisselen

voor instructies. U kan de

printer controleren door een configuratiepagina af te
drukken. Druk hiervoor op de Start-knop.

Het is mogelijk dat de grafische instellingen in de
printereigenschappen niet juist zijn voor het type
afdruktaak. Probeer een andere grafische instelling in de
printereigenschappen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

De printerdriver werkt mogelijk niet voor het soort taak dat
u wilt afdrukken. Probeer een andere printerdriver
(software), zoals de printerdriver voor de HP LaserJet III.

Opmerking

Als u een andere printerdriver gebruikt, zult u geen
toegang meer hebben tot sommige functies.

Paginaformaat is anders dan
op een andere printer

Als u het document met een oudere of andere printerdriver
(printersoftware) hebt gemaakt of als de
printereigenschappen verschillen, kan het paginaformaat
veranderen indien u met de nieuwe printerdriver of met
andere instellingen afdrukt. Probeer dit probleem op de
volgende manier op te lossen:

Maak documenten en druk ze af met dezelfde
printerdriver (printersoftware) en printereigenschappen,
ongeacht de HP LaserJet printer waarmee u ze afdrukt.

Verander de resolutie, het papierformaat, het lettertype en
andere instellingen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

Problemen met afgedrukte pagina (vervolg)

Probleem

Oplossing

background image

DU

Problemen met PostScript (PS) oplossen 127

Grafische kwaliteit

De grafische instellingen kunnen ongeschikt zijn voor de
afdruktaak. Probeer het volgende:

Controleer in de printereigenschappen grafische
instellingen als resolutie en pas ze aan. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

Probeer een andere printerdriver (software), zoals de
printerdriver voor de HP LaserJet III.

Opmerking

Als u een andere printerdriver gebruikt, zult u geen
toegang meer hebben tot sommige functies.

Problemen met afgedrukte pagina (vervolg)

Probleem

Oplossing

background image

128 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU