HP LaserJet 1200 Printer series - Problemen met PostScript (PS) oplossen

background image

Problemen met PostScript (PS) oplossen

De volgende situaties hebben betrekking op de PS-taal en
kunnen zich voordoen wanneer er verschillende printertalen
worden gebruikt.

Opmerking

Als u bij een PS-fout een boodschap op een uitdraai of op het scherm
wilt ontvangen, open dan het dialoogvenster Printeropties en klik het
gewenste selectievakje aan, naast het gedeelte PS-fouten. U kan dit
ook openen via het selectievakje PS-fouten afdrukken in de H LaserJet
Apparatuurconfiguratie.

PS-fouten

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De taak wordt afgedrukt in
Courier (het
standaardlettertype van de
printer) in plaats van in het
lettertype dat u hebt
aangegeven.

Het aangegeven lettertype is
niet gedownload. Er is een
personality-omschakeling
uitgevoerd om een PCL-taak
af te drukken, net voordat de
afdruktaak werd ontvangen.

Download het gewenste
lettertype en verzend de
afdruktaak opnieuw.
Controleer het type en de
locatie van het lettertype.
Download naar de printer,
indien van toepassing.
Controleer met behulp van de
softwaredocumentatie.

Een pagina van formaat legal
wordt afgedrukt met ingekorte
marges.

Afdruktaak is te complex.

Het is mogelijk dat u de taak
moet afdrukken met 600 ppi,
de pagina minder complex
moet maken of het geheugen
moet uitbreiden.

Er wordt een PS-foutpagina
afgedrukt.

Afdruktaak is mogelijk geen
PS.

Controleer of de afdruktaak
een PS-taak is. Controleer of
het softwareprogramma
verwachtte dat er een
instelling of een
headerbestand naar de printer
werd verzonden.

background image

122 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU

Specifieke fouten

Limiet controlefout

Afdruktaak is te complex.

Het is mogelijk dat u de taak
moet afdrukken met 600 ppi,
de pagina minder complex
moet maken of het geheugen
moet uitbreiden.

VM-fout

Lettertypefout

Kies onbeperkte lettertypen
die gedownload kunnen
worden van de printerdriver.

Bereikcontrole

Lettertypefout

Kies onbeperkte lettertypen
die gedownload kunnen
worden van de printerdriver.

PS-fouten (vervolg)

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

background image

DU

Problemen met PostScript (PS) oplossen 123