HP LaserJet 1200 Printer series - Printer reinigen

background image

Printer reinigen

Tijdens het afdrukken kunnen zich papier-,toner- en stofdeeltjes
verzamelen binnenin de printer. Dit kan na verloop van tijd
afdrukproblemen veroorzaken, zoals tonerspatten of vegen.
Om dit soort problemen te verhelpen en te voorkomen, kan u de
ruimte rondom de tonercassette en de papierbaan reinigen.
Zie de volgende secties voor meer informatie:

Ruimte rondom tonercassette reinigen

Papierbaan reinigen

background image

DU

Printer reinigen 133

Ruimte rondom
tonercassette reinigen

U hoeft de ruimte rondom de
tonercassette niet vaak te reinigen.
Het reinigen van deze ruimte kan de
afdrukkwaliteit echter wel verbeteren.

WAARSCHUWING!

Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact en wacht tot de printer is
afgekoeld voordat u de printer gaat
reinigen.

1

Open de tonerklep en verwijder de
tonercassette.

VOORZICHTIG

Voorkom beschadiging van de
tonercassette en stel deze niet bloot
aan direct licht. Bedek de tonercassette
indien nodig. Kom niet aan de zwarte
sponsrol binnenin de printer. Hierdoor
kan u de printer beschadigen.

2

Wrijf met een droge, pluisvrije doek
resten van de papierbaan en de
ruimte voor de tonercassette.

3

Plaats de tonercassette terug en
sluit de tonerklep.

4

Sluit het netsnoer weer aan op de
printer.

1

2

3

4

background image

134 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU