HP LaserJet 1200 Printer series - Vastgelopen pagina verwijderen

background image

Vastgelopen pagina
verwijderen

VOORZICHTIG

Door papierstoringen kan er losse toner
op de pagina komen. Als u toner op uw
kleding krijgt, was deze dan in koud
water. Warm water heeft tot gevolg dat
de toner zich vastzet in de stof.

1

Open de tonerklep en de vlakke
uitvoerklep.

2

Draai de groene
ontgrendelingshendels naar
beneden. Als u erin slaagt het
afdrukmateriaal te verwijderen,
zonder de tonercassette los te
halen, kan u doorgaan met stap 4.

VOORZICHTIG

Stel de tonercassette niet bloot aan
direct licht, om beschadiging te
voorkomen.

3

Verwijder de tonercassette en leg
deze opzij.

Zie volgende pagina.

1

2

3

background image

DU

Papierstoringen verhelpen 137

4

Pak het zichtbare gedeelte van het
afdrukmateriaal met beide handen
vast en trek het materiaal voorzichtig
uit de printer.

5

Nadat u het vastgelopen materiaal
hebt verwijderd, plaatst u de
tonercassette terug en sluit u de
tonerklep en de vlakke uitvoerklep.

Opmerking

De ontgrendelingshendels sluiten
automatisch als u de vlakke uitvoerklep
sluit.

Het kan zijn dat u de printer na een
papierstoring even uit en weer aan moet
zetten.

Opmerking

Als u de invoerlade bijvult, haal dan eerst
al het materiaal uit de lade en leg de
stapel met nieuw materiaal recht.

4

5

background image

138 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU