HP LaserJet 1200 Printer series - Papierstoringen verhelpen

background image

Papierstoringen verhelpen

Soms loopt afdrukmateriaal vast tijdens het afdrukken. Mogelijke
oorzaken hiervoor zijn:

Het papier is niet goed in de invoerladen geplaatst of de
laden zijn overvol. Zie

Invoerladen vullen met

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de HP specificaties. Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Opmerking

Als u de invoerlade bijvult, haal dan altijd eerst al het materiaal uit de
lade en leg de stapel met nieuw materiaal recht. Dit voorkomt dat
meerdere vellen papier tegelijkertijd in de printer worden ingevoerd en
vermindert dus de kans dat papier vastloopt.

Een foutmelding in de software en de lichtjes op het
bedieningspaneel van de printer waarschuwen u als er een
papierstoring is. Zie

Lichtjespatronen van de printer

voor meer

informatie.

Plaatsen waar papier vaak vastloopt

Tonercassette: Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor

instructies.

Invoerlade:Als de pagina nog uit de invoerlade steekt,
probeer deze er dan voorzichtig uit te trekken, zonder de
pagina te scheuren. Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor instructies als u weerstand voelt.

Papieruitvoerbanen: Als de pagina uit de uitvoerbak steekt,
probeer deze er dan zachtjes uit te trekken, zonder de
pagina te scheuren. Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor instructies als u weerstand voelt.

Opmerking

Er kan losse toner in de printer zitten na een papierstoring. Dit probleem
is verholpen nadat u een paar vellen hebt afgedrukt.

background image

136 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU