HP LaserJet 1200 Printer series - Lichtjespatronen van de printer

background image

Lichtjespatronen van de printer

Statusmeldingen door de lichtjes op het bedieningspaneel

Status
lichtje

Toestand van de printer

Handeling

Klaar

De printer is klaar om af te
drukken.

Er hoeft geen handeling te worden
uitgevoerd. Druk op de Start-knop op het
bedieningspaneel van de printer en laat deze
weer los als u een configuratiepagina wilt
afdrukken.

Bezig met verwerken

De printer ontvangt of verwerkt
momenteel gegevens.

Wacht tot de taak wordt afgedrukt.

Symbool voor "lichtje uit"

Symbool voor "lichtje knippert"

Symbool voor "lichtje aan"

Verklaring van de lichtjes

background image

112 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU

Handinvoer of geen geheugen
vrij

De modus handinvoer is
geactiveerd of de printer heeft
geen geheugen meer
beschikbaar. U kan verdergaan
met afdrukken.

Controleer of u het juiste afdrukmateriaal
hebt geladen. Druk op de Start-knop en laat
deze los als u wilt verdergaan met afdrukken.

De handinvoermodus wordt in de software
ingesteld. Als u deze modus niet wilt
gebruiken, wijzigt u de instelling bij de
printereigenschappen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer

informatie.

De pagina die wordt afgedrukt, is
waarschijnlijk te complex voor het
printergeheugen.

Druk op de Start-knop en laat deze los
als u wilt verdergaan met afdrukken.

Verlaag de resolutie. Zie

Instellingen

afdrukkwaliteit

voor meer informatie.

Breid het geheugen uit. Zie

Geheugen

(DIMM)

voor meer informatie.

Klep open, geen
afdrukmateriaal, geen
tonercassette of
afdrukmateriaal vastgelopen

Er is een fout opgetreden in de
printer, waarbij tussenkomst of
hulp van de operator nodig is.

Controleer het volgende:

De tonerklep is helemaal gesloten.

Afdrukmateriaal is geladen. Zie

Invoerladen vullen met afdrukmateriaal

voor instructies.

De tonercassette is op de juiste manier
geïnstalleerd. Zie

Tonercassette

verwisselen

voor instructies.

Het afdrukmateriaal is vastgelopen.
Zie

Papierstoringen verhelpen

voor

instructies.

Het linkerpaneel is volledig gesloten.

Statusmeldingen door de lichtjes op het bedieningspaneel (vervolg)

Status
lichtje

Toestand van de printer

Handeling

background image

DU

Oplossing vinden 113

Printer bezig met
initialiseren/Taakannulering/
Reinigingsmodus

De printer is bezig met
initialiseren. Als alle lichtjes
gedurende ½ seconde of langer
een voor een knipperen:

is de printer bezig met
initialiseren

worden alle eerder
verzonden afdruktaken
gewist

wordt er een
reinigingspagina afgedrukt

Er hoeft geen handeling te worden
uitgevoerd.

Kritieke fout

Alle lichtjes branden.

Zet de printer uit en weer aan.

Trek de stekker van de printer uit het
stopcontact, wacht vijf minuten plaats de
stekker weer terug.

Neem contact op met HP Ondersteuning
als de fout zich blijft voordoen. Zie

Service en ondersteuning

.

Accessoirefout

Alle lichtjes knipperen.

Verwijder de DIMMs en vervang ze
indien nodig. Zie

Geheugen (DIMM)

voor

instructies.

Neem contact op met HP
Ondersteuning. Zie

Service en

ondersteuning

.

Statusmeldingen door de lichtjes op het bedieningspaneel (vervolg)

Status
lichtje

Toestand van de printer

Handeling

background image

114 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU