HP LaserJet 1200 Printer series - Foutberichten op scherm

background image

Foutberichten op scherm

Foutberichten op scherm

Foutbericht

Oplossing

Printer reageert niet/fout bij het
schrijven naar LPT1

Controleer het volgende:

Het Klaar-lichtje brandt.

Het netsnoer en de parallelle kabel of USB-kabel zijn op
de juiste manier aangesloten.

Probeer het volgende:

Koppel het netsnoer en de parallelle kabel of USB-kabel
aan beide uiteinden los en sluit ze opnieuw aan.

Gebruik een andere parallelle kabel die voldoet aan de
IEEE- 1284-norm, of een kabel die voldoet aan de
USB-1F-norm.

Kan poort niet openen (in
gebruik door ander
toepassingsprogramma)

Er is een conflict met een apparaat. Dit kan voorkomen als er
een ander apparaat op de computer is geïnstalleerd, waarop
statussoftware wordt uitgevoerd. De statussoftware domineert
de parallelle poort van de computer en zorgt ervoor dat de
HP LaserJet 1200 geen toegang heeft tot de poort.

Probeer het volgende:

Schakel alle statusvensters voor andere printers uit.

Zorg ervoor dat de poortinstelling van de printer juist is.
Open de printereigenschappen; zie

Printereigenschappen

(driver)

. De poortinstellingen staan op het tabblad

Details.

background image

DU

Oplossing vinden 115

Ongeldige
bewerking/Algemene
beveiligingsfout/Spool 32-fout

Er is in Windows een probleem opgetreden met de
hulpbronnen van het computersysteem (geheugen of vaste
schijf). Start de computer opnieuw op zodat deze fout wordt
hersteld.

houd u aan de volgende aanbevelingen om deze fout in de
toekomst te voorkomen:

Laat minder toepassingen tegelijkertijd openstaan.
Verklein ongebruikte toepassingen niet tot pictogram
maar sluit ze af. Programma’s zoals screensavers,
virusscanners, programma’s voor statuscontrole, faxen en
en antwoordapparaten en menuprogramma’s gebruiken
schjfruimte die u nodig kan hebben om af te drukken.

Vermijd tijdens het afdrukken taken die veel geheugen in
beslag nemen, zoals het verzenden van een fax of het
afspelen van een videoclip.

Verwijder alle tijdelijke bestanden (file_name.tmp) uit de
tijdelijke Temp-subdirectory’s, zoals C:\Windows\Temp.

Druk met een lagere resolutie af.

Gebruik een andere printerdriver (printersoftware), zoals
software voor de HP LaserJet III.

Opmerking

Als u een andere printerdriver gebruikt, zult u geen
toegang meer hebben tot sommige functies.

Foutberichten op scherm (vervolg)

Foutbericht

Oplossing

background image

116 Hoofdstuk 9 Problemen met de printer oplossen

DU