HP LaserJet 1200 Printer series - Werken met gescande items

background image

Werken met gescande items

Als u pagina voor pagina wilt scannen, kan u elke pagina apart
bewerken. Bewerkingsfuncties zijn bijvoorbeeld fotogebieden
lichter of donkerder maken, gebieden toevoegen of verwijderen,
soorten gebieden veranderen en afbeeldingen bijsnijden.

1

Klik op Eerste pagina scannen. De eerste pagina wordt
gescand en verschijnt in het voorbeeldvenster.

2

Kies een viewermodus door op de betreffende knop te
klikken op de taakbalk in de rechterbovenhoek van het
voorbeeldvenster.

3

Klik op Volgende pagina scannen om de bewerkingen van
de vorige pagina op te slaan en scan de volgende pagina in
de invoerlade. Herhaal stap 2 en 3 voor de resterende
pagina’s in de invoerlade.
Of
Klik op Verzenden. De bewerkingen worden opgeslagen en
de resterende pagina’s worden automatisch gescand. Het
hele document wordt naar de bestemming verzonden.

4

Als u een gescand document verzendt naar een bestand,
een printer of een e-mailprogramma, verschijnt er een
tweede dialoogvenster waarin u om extra informatie wordt
gevraagd.

background image

88 Hoofdstuk 6 Scantaken

DU