HP LaserJet 1200 Printer series - Contrast aanpassen

background image

Contrast aanpassen

Als u originelen met een gekleurde
achtergrond of slecht leesbare tekst scant
(contrastgevoelige originelen), kan het dat u
het contrast moet aanpassen. Als u
bijvoorbeeld een geel ontvangstbewijs met
lichtgrijze letters scant, kan het dat de tekst
niet leesbaar is. Vergroot het contrast (maak
de tekst donkerder) om de tekst beter leesbaar
te maken.