HP LaserJet 1200 Printer series - Eén envelop afdrukken

background image

Eén envelop afdrukken

Gebruik alleen enveloppen die speciaal
zijn bedoeld voor laserprinters. Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor

meer informatie.

Opmerking

Als u één envelop wilt afdrukken,
gebruikt u de voorrangsinvoerlade. Wilt
u meer enveloppen afdrukken, gebruik
dan de hoofdinvoerlade.

1

Open de vlakke uitvoerklep om te
voorkomen dat de enveloppen
omkrullen tijdens het afdrukken.

2

Voordat u de enveloppen laadt, stelt
u de papiergeleiders zo in dat ze net
niet tegen de enveloppen
aankomen.

3

Voer de envelop in met de
postzegelkant naar voren en de
afdrukzijde naar boven.

Opmerking

Enveloppen met de opening aan de
korte kant, moeten met deze kant het
eerst worden ingevoerd.

4

Stel de papiergeleiders in volgens
de lengte en breedte van de
envelop. Stel Optimaliseren voor:
in op Envelop en druk de envelop af.

1

2

3

4

background image

DU

Enveloppen afdrukken 69

Meerdere enveloppen
afdrukken

Gebruik alleen enveloppen die speciaal
zijn bedoeld voor laserprinters. Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor

meer informatie.

Opmerking

Als u één envelop wilt afdrukken,
gebruikt u de voorrangsinvoerlade. Wilt
u meer enveloppen afdrukken, gebruik
dan de hoofdinvoerlade.

1

Open de vlakke uitvoerklep om te
voorkomen dat de enveloppen
omkrullen tijdens het afdrukken.

2

Voordat u de enveloppen invoert,
stelt u de papiergeleiders zo in dat
ze net niet tegen de enveloppen
aankomen.

3

Voer de enveloppen in met de
postzegelkant naar voren en de
afdrukzijde naar boven.

Opmerking

Als de enveloppen een opening hebben
aan de korte kant, dan voert u die kant
eerst in.

4

Stel de papiergeleiders in volgens
de lengte en breedte van de
enveloppen. Stel Optimaliseren
voor:
in op Envelop en druk de
envelop af.

5

Vervang de voorrangsinvoerlade.

1

3

4

2

5

background image

70 Hoofdstuk 4 Afdrukmateriaal

DU