HP LaserJet 1200 Printer series - Veranderen van netwerk

background image

Veranderen van netwerk

Als u een met een IP-adres geconfigureerde HP JetDirect
printserver verplaatst naar een nieuw netwerk, moet er ervoor
zorgen dat het IP-adres niet conflicteert met de IP-adressen op
het nieuwe netwerk. U kan het IP-adres van de printserver
veranderen in een adres dat op het nieuwe netwerk kan worden
gebruikt. U kan echter ook het huidige adres verwijderen en een
ander IP-adres configureren nadat u de printserver op het
nieuwe netwerk hebt geïnstalleerd. Fabrieksinstellingen
printserver herstellen (zie

Problemen met de printserver

oplossen

voor instructies).

Als de huidige BOOTP-server niet bereikbaar is, kan het
noodzakelijk zijn de printer op een andere BOOTP-server te
configureren.

Als u de printserver via BOOTP of DHCP hebt geconfigureerd,
moet u de betreffende systeembestanden bijwerken met de
bijgewerkte instellingen. Als u het IP-adres handmatig invoert,
moet u de IP-parameters dan opnieuw configureren op de
manier die in dit hoofdstuk wordt beschreven.

Volg de instructies op de betreffende Homepage om de printer te
configureren of aan te passen. In deze instructies ziet u hoe u de
printer kan configureren en gereed kanmaken voor gebruik.

Opmerking

U kan het server.domein vervangen door het TCP/IP-adres.

background image

64 Hoofdstuk 3 Kennismaking met de printserver

DU

background image

DU

65

4