HP LaserJet 1200 Printer series - HP JetDirect 175X hardware installeren

background image

HP JetDirect 175X
hardware installeren

1

Sluit de 175X door middel van een
netwerkkabel aan op het netwerk.

2

Sluit de 175X door middel van de
USB-kabel aan op de printer.

3

Sluit de voedingseenheid aan op de
printserver.

4

Sluit het netsnoer van de
voedingseenheid aan op een
netsnoeraansluiting.

5

De 10 en 100 LED is nu groen.
Dit geeft aan dat er een
netwerkverbinding is. De
voeding/status LED begint te
knipperen. Binnen 15 seconden is
de voeding/status LED groen.

6

Druk op de Test knop om een
configuratiepagina af te drukken en
de printerverbinding te controleren.

7

Bevestig de printserver met de
optionele klem aan de achterkant
van de printer of op een andere
handige plaats.

1

2

3

6

5

7

background image

DU

Netwerksoftware installeren en configureren 49